Arkiv februari, 2014

Olof Edsinger

| Skrivet av

Olof är teolog och författare och bor i Storvreta med sin fru och tre barn. Han arbetar som generalsekreterare för Salt – barn och unga i EFS, och har medverkat i lanseringen av de båda materialen Det bästa du har – om att förmedla tron till sina barn och SKATTEN – på äventyr med Gud.

 

Anna Ekvall

| Skrivet av

Anna arbetar som pastor i Immanuelskyrkan i Malmö med övergripande ansvar för barn, ungdom och familj. Hon har tidigare arbetat med King’s Kids Sverige, som hon under många år var huvudansvarig för tillsammans med sin man. Anna tror på alla generationers församling, familj i funktion och att församlingens uppdrag till stor del handlar om att stödja familjen att vara den plats där barnet får finna och växa i sin tro. Hon bär också på en vision om att församlingen ska återerövra söndagsskolans ursprungliga betydelse: att nå ut till barnen utanför kyrkan.

Maria Furusand

| Skrivet av

Maria är trebarnsmamma, hustru och obotlig optimist. Hon jobbar som barn- och familjepastor i Folkungakyrkan, en del av Elimkyrkan Stockholm. Hon jobbar även för Evangeliska Frikyrkan, där hon vill inspirera familjer och församlingar att tänka en alla generationers församling och köksbordskristendom. Hon längtar efter att se familjer som följer Jesus, och att stora och små ska veta att där man är, i det man gör, kan man tjäna Gud.

Lennart Hernicsson

| Skrivet av

Lennart arbetar som inspiratör i Oasrörelsen. Tillsammans med ett team reser han runt med Youngsters (Barn-Oas) i hela Sverige och har rockkonserter för barn och unga för att berätta om Jesus. Dessutom håller han utbildnings och inspirationsträffar för barn och ungdomsledare.

Malin Kindvall

| Skrivet av

Malin Kindvall är ordinerad pastor inom Svenska Alliansmissionen och reser som clown, predikant och “barnmötestant”. Hon skriver också för barn och deras vuxna. Bor i Malmbäck, gift med Henrik och mamma till 4 barn.

Nanne Näslund

| Skrivet av

Nanne arbetar som barn- och musikkonsulent för Salt – barn och unga i EFS. Hon är projektledare för det nya söndagsskolmaterialet skatten – på äventyr med Gud, och reser som inspiratör för detta.