Anna Ekvall

Anna arbetar som pastor i Immanuelskyrkan i Malmö med övergripande ansvar för barn, ungdom och familj. Hon har tidigare arbetat med King’s Kids Sverige, som hon under många år var huvudansvarig för tillsammans med sin man. Anna tror på alla generationers församling, familj i funktion och att församlingens uppdrag till stor del handlar om att stödja familjen att vara den plats där barnet får finna och växa i sin tro. Hon bär också på en vision om att församlingen ska återerövra söndagsskolans ursprungliga betydelse: att nå ut till barnen utanför kyrkan.