Ledningsgruppen

Anna Ekvall

| Skrivet av

Anna arbetar som pastor i Immanuelskyrkan i Malmö med övergripande ansvar för barn, ungdom och familj. Hon har tidigare arbetat med King’s Kids Sverige, som hon under många år var huvudansvarig för tillsammans med sin man. Anna tror på alla generationers församling, familj i funktion och att församlingens uppdrag till stor del handlar om att stödja familjen att vara den plats där barnet får finna och växa i sin tro. Hon bär också på en vision om att församlingen ska återerövra söndagsskolans ursprungliga betydelse: att nå ut till barnen utanför kyrkan.

Maria Furusand

| Skrivet av

Maria är trebarnsmamma, hustru och obotlig optimist. Hon jobbar som barn- och familjepastor i Folkungakyrkan, en del av Elimkyrkan Stockholm. Hon jobbar även för Evangeliska Frikyrkan, där hon vill inspirera familjer och församlingar att tänka en alla generationers församling och köksbordskristendom. Hon längtar efter att se familjer som följer Jesus, och att stora och små ska veta att där man är, i det man gör, kan man tjäna Gud.

Lennart Hernicsson

| Skrivet av

Lennart arbetar som inspiratör i Oasrörelsen. Tillsammans med ett team reser han runt med Youngsters (Barn-Oas) i hela Sverige och har rockkonserter för barn och unga för att berätta om Jesus. Dessutom håller han utbildnings och inspirationsträffar för barn och ungdomsledare.

Malin Kindvall

| Skrivet av

Malin Kindvall är ordinerad pastor inom Svenska Alliansmissionen och reser som clown, predikant och “barnmötestant”. Hon skriver också för barn och deras vuxna. Bor i Malmbäck, gift med Henrik och mamma till 4 barn.

Nanne Näslund

| Skrivet av

Nanne arbetar som barn- och musikkonsulent för Salt – barn och unga i EFS. Hon är projektledare för det nya söndagsskolmaterialet skatten – på äventyr med Gud, och reser som inspiratör för detta.

Susanne Olofsson

| Skrivet av

Susanne arbetar i EFK:s Församlingsprogram med att både vara och ta fram resurser för ledare i församlingar (fortbildning, material, seminarier… ) Hon har skrivit terminsmaterialet ”Välkommen till Söndagsskolan” och har i över 20 år på olika sätt varit engagerad i barn- och ungdomsarbete i sin hemförsamling och på central nivå. Kanske du sett henne som ”Kluriga Clary” på Torpkonferensens barnmöten? Att vara kreativ och utveckla nya vägar att dela och berätta Bibelns budskap  är en stor drivkraft. I familjen finns man, barn och hund.