Ledningsgruppen

Magnus Sternegård

| Skrivet av

Magnus är teolog och arbetar som barn- och ungdomskoordinator på equmenia. Han har tidigare arbetat som barn- och familjepastor och har lång erfarenhet av barnmöten. Gift med Sofia och har två barn. Musik, böcker, vänner och familj fyller hans fritid.

Madeleine Sundell

| Skrivet av

Madeleine är ansvarig för Metodstöd för barn och unga inom Frälsningsarmén. Hon är utbildad barnrättsjurist och ansvarar för arbetet med I Trygga Händer i Sverige.

Ingela Wahl

| Skrivet av

King’s Kids

Ingela har under mer än 20 år varit engagerad i King’s Kids, både på ett nationellt och ett internationellt plan. Hon har även arbetat med Willow Creek Sverige och Promiseland. Hennes passion är dels att förena olika generationer i församlingen dels att hjälpa familjer ut i tjänst.