Ledningsgruppen

Kristina Runeson

| Skrivet av

Kristina bor i Lund med man och fyra barn. Hon arbetar som samordnare på ett språkcafé i Helsingborg som vänder sig särskilt till invandrare. Hon är även ambassadör för barntidningen Droppen och har en uppgift som barnverksamhetsinpiratör inom ELM Syd för att uppmuntra och stötta ideella insatser inom söndagsskola, pysselgrupper och lägerteam.

Magnus Sternegård

| Skrivet av

Magnus är teolog och arbetar som barn- och ungdomskoordinator på equmenia. Han har tidigare arbetat som barn- och familjepastor och har lång erfarenhet av barnmöten. Gift med Sofia och har två barn. Musik, böcker, vänner och familj fyller hans fritid.

Madeleine Sundell

| Skrivet av

Madeleine är ansvarig för Metodstöd för barn och unga inom Frälsningsarmén. Hon är utbildad barnrättsjurist och ansvarar för arbetet med I Trygga Händer i Sverige.

Ingela Wahl

| Skrivet av

King’s Kids

Ingela har under mer än 20 år varit engagerad i King’s Kids, både på ett nationellt och ett internationellt plan. Hon har även arbetat med Willow Creek Sverige och Promiseland. Hennes passion är dels att förena olika generationer i församlingen dels att hjälpa familjer ut i tjänst.