Har du mött Jesus idag?

”Jag var främling och ni tog emot mig. ” Matt 25:35

Flyktingbarn och -familjer väller ut från Köpenhamnståget på perrongen i Malmö. Mina ögon tåras av glädje när jag ser det mottagande de får av samhällets representanter och ideella organisationer. En del blir till och med välkomnade på sitt eget språk.

En av kyrkorna i vår församling är en trygghetspunkt i kommunen. Där fick vi öppna upp ett tillfälligt boende för ensamkommande pojkar för någon vecka sedan och vi som församling fick vara en del av personalen. Det var en skön känsla att få vara en aktiv del i mottagandet och få hjälpa några på traven i att lära sig svenska under några timmar. När mina barn kom och hälsade på en liten stund vaknade flera av flyktingungdomarna till. Det kom någon som de i sin tur kunde få hjälpa.

Värdet av att vi lever i ett land med fred och frihet blir ännu tydligare i kontrast mot dessa människors berättelser. Jag tror att vår tacksamhet till Gud över vad vi har, kan få motivera oss till att hjälpa andra till ett tryggare liv. Vi behöver också släppa fram vår empati. Det gör ont i hjärtat när man får höra om deras bittra erfarenheter som drivit dem på flykt och deras strapatser längst vägen. Mitt i personliga berättelser över olika orsaker till flykt, känner jag igen Jesu liv, hur han fick fly och vara utlämnad till människors godtycke.

Vi som enskilda står inför utmaningar i att delta i hjälpen, att våga kontakta dem som finns i vår närhet, att gå in som gode män, vara fadderfamiljer, att ta kontakt med en behövande utanför ICA mm. Känner man som familj att man inte förmår själv, kan man tillsammans med några andra familjer hjälpas åt. Det är skönt att vara några tillsammans för att hjälpas åt med de utmaningar som man möter och att få bära varandra i förbön.

Vår familj är med i Bibelmaraton och läser nu om Israels barn som var på vandring till Israel från slaveriet i Egypten. Gud var med dem genom molnstoden som fanns över uppenbarelsetältet. Vi får genom Bibelns ord veta att Jesus är med oss. Det gäller alla som flyr även om alla inte är medvetna om det. Gud är med oss i våra möten med behövande människor. Ja, han finns där i dem vi möter.

” Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig.”
 Matt 25:40