Barnets fem kärleksspråk

Vi kan förhålla oss till barn på olika sätt, både bra och dåliga, och vårt förhållningssätt kan antingen bygga upp eller bryta ned. Därför har vår kunskap och inställning stor betydelse och det är viktigt att vi är medvetna om detta. Kärlekens fem språk handlar framför allt om hur vi bör kommunicera med barn på ett sådant sätt att de känner sig älskade. När vi efter hand lär känna dem, och får lite erfarenhet av att lägga märke till vilket som är deras primära ”kärleksspråk”, kommer det att skapa möjligheter för en djupare kommunikation. Se vidare artikeln nedan.

Barnets fem kärleksspråk