Jag är med dig!

Har du någon gång sagt till Gud att han borde välja någon annan än dig? Har du någon gång tänkt att andra gör det bättre än du, att andra är mer lämpade? De tankarna har drabbat mig mer än en gång. Men om du, precis som jag, har tänkt så, då är du i gott sällskap och det finns goda förutsättningar för Gud! 

När Israels folk hade kommit in i det utlovade landet, efter fångenskapen i Egypten och den 40-åriga ökenvandringen, och Mose och hans efterträdare Josua var döda, stod Israels folk inför ett problem. De hade ingen ledare. Israels folk låg i strid med folken som bodde runt omkring dem. Och de följde inte Gud. De valde bort honom för att gå sin egen väg. För att råda bot på situationen, satte Gud domare att leda folket. En av domarna var Gideon.

Gideon var en ung man. Han gömde sig i en vinpress när han skulle tröska säden, för att inte bli upptäckt av midjaniterna som ville stjäla säden. Men där, i hans gömställe, kom Guds ängel till honom och sa att Herren var med honom. Gideon som var så rädd, som bara var en enkel ung man, utan nåt särskilt att komma med. Guds ängel kom tillö honom med ett uppdrag från Gud själv. Gideon skulle rädda sitt folk ur fiendens våld. Men det var långt ifrån självklart för Gideon att göra det. Han argumenterade med ängeln och försökte få Gud på bättre tankar. Han drog till med att han var den yngste i sin familj, och att hans familj var den  minst betydelsefulla familjen i sammanhanget. Men det var inget som Gud fäste någon vikt vid. Istället sa Guds ängel åt honom att använda den kraft som Gud skulle ge honom. Gideon försäkrade sig flera gånger om att det verkligen var Gud som låg bakom det hela, och blev överbevisad varje gång. Och när det så blev dags att gå ut i strid samlade Gideon en jättearmé. Men den var för stor. Från att ha varit flera tusen personer, minskade Gud ner armén till att till slut bara vara en 300 man stark armé. Gud ville visa att det var i hans kraft Gideon gick.

När Gud kallar någon att följa honom och tjäna honom, ser han inte till vad som står på våra CV:n. Han bryr sig inte om hur populär man är eller vad man har för plats i syskonskaran eller någon annanstans. Gud ser bara till hjärtats villighet. Till Gideon sa Gud: ”Gå, och bruka den kraft du äger… Jag är med dig.”

Varje gång i Bibeln (det har hänt mer än en gång kan jag lova!) där en person försökt få Gud att ändra sig när han kallat någon, säger Gud att det är i Hans kraft den personen ska gå. Gud säger gång på gång att Han är med. Och det är det viktigaste! Meritlistan kan kvitta. Hur bra jag är, är oväsentligt. Om jag vågar spelar ingen roll. Gud är med! Och Gud ger kraft!

Så, om tanken drabbar dig att någon annan skulle vara bättre lämpad än du, kom ihåg att Gud säger att det är i Hans kraft du ska gå och att Han är med dig.

Läs gärna hela berättelsen om Gideon och låt dig bli inspirerad! Du hittar den i Domarboken kap 6-8.

Glad sommar!