Den andliga kostcirkeln

Den andliga kostcirkeln är framtagen av Marina Andersson. Kostcirkeln är en hjälp för ledaren i att planera söndagsskolan. Genom rätt blandning av de olika delarna tror vi att barnen trivs och kan tillgodogöra sig kunskap för att bygga en egen gudsrelation. När du planerar söndagsskolan är det bra att ha kostcirkeln som en grundstomme för ditt upplägg. Det behöver inte vara svårt. Låt alla säga sitt namn, spela bibelbingo, be en popcornbön, sjung en härlig sång, samla in pengar till något missionsprojekt, undervisa utifrån dagens bibeltext och låt barnen ge personlig respons.

Den andliga kostcirkeln – text

Den andliga kostcirkeln - bild