Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer

Sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer är ett allvarligt och länge försummat problem. Att vi som enskilda kristna och kyrkor reagerar tydligt mot sexuella övergrepp och trakasserier är en avgörande trovärdighetsfråga. Nedanstående riktlinjer har tagits fram gemensamt av Sveriges Kristna Råd.

Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer