Equmenias materialbank

Materialbanken är i grunden en pedagogisk helhetssyn kring arbetet för åldrarna 0-25 år i föreningen. Det är också ett urval av material för dessa åldrar. Genom att möta varje ålders särskilda behov och förutsättningar, så vill Materialbanken ge vägar till en levande tro bland barn och unga.

Equmenias materialbank