Godly Play

Godly Play är en metod för berättande av bibliska berättelser som i första hand vänder sig till barn i åldrarna fyra till tio år. Metoden grundar sig i Montessori-pedagogik och baseras på lek i olika nivåer. Det finns tre olika berättelsearter: liknelser, heliga berättelser och liturgiska berättelser. Med hjälp av de liturgiska berättelserna lär barnen om dop, nattvard, advent med mera. Den mångsidiga och impulsrika läromgivningen stödjer barnen att hitta sammanhang mellan sig själv, olika material och själva berättelsen. Metoden följer en given ”mall” vilket gör att den är lätt att lära in.

Direktlänk till facebookgruppen för Godly Play i Sverige