Jalla Kids!

Jalla Kids! är ett nätverk av personer och församlingar med en passion att ta Jesus till Sveriges barn. På deras hemsida kan du läsa om vilka de är, men också om hur de kan stötta dig i din längtan att kommunicera Jesus till barn utanför kyrkans väggar. På hemsidan kan du också inspireras av erfarenheter från USA:s största söndagsskola Metro Ministries, samt från Rinkeby Kids och Husby Kids.

Jalla Kids!

Ett material skrivet av Johannes Stenberg från Jalla Kids! finns för gratis nedladdning här:

Barnmöteslektioner som fungerar