Jesus – den verklige pedagogen

En artikel av Lennart Henrysson, fil. dr i pedagogik. Jesus nådde ut med sitt budskap. Han lyckades verkligen fånga åhörarnas uppmärksamhet. För hans efterföljare med uppdrag att undervisa i olika sammanhang och för olika åhörare, är utgångspunkten att Anden levandegör, liksom att det finns mycket att lära av Jesus medvetet varierade undervisningsmetod.

Jesus – den verklige pedagogen