Jesus och barnet

En artikel av Odd Ketil Sæbø, programchef på Søndagsskolen Norge. Jesus sätt att se på barnen är så överraskande och revolutionerande att vi ännu inte fullt ut har förstått vad det innebär. Jesus ord uppvärderar barnet. Orden vänder upp och ned på våra tankar om vad lärande är och om vad tro är. De tvingar oss att ompröva vår syn på vår egen roll som vuxna i söndagsskolan. De utmanar oss på djupet och fråntar oss något av den kontroll vi så gärna vill ha.

Jesus och barnet