Just De’

Just De’ är en barntidning på kristen grund med målen att:
* locka till läsning,
* stimulera barns kreativitet och nyfikenhet att lösa problem,
* stärka barns självbild och självkänsla,
* hjälpa barn att utveckla goda relationer,
* utifrån barnkonventionen bekräfta barns rätt att ha en egen tro,
* vara ett stöd för undervisningen och utifrån skollagens och läroplanens riktlinjer förmedla Bibelns berättelser och kristen tradition.
På hemsidan finns det en hel del spännande material utlagt på teman som Barn i världen, Bibeln & du, Deckargåtor, Djur, Smått & gott, Sport och Vetenskap.
Just De’