Leva livet

Leva Livet är ett verktyg för att förmedla bibelkunskap. Under tre läsår går man igenom Israels historia i kronologisk ordning, evangelietexternas berättelser om Jesu liv, ord och gärning, samt samtalar om relationer, om mission och om hur Bibeln är uppbyggd. I varje termin finns även lektioner om de kristna högtiderna. Tänket i materialet utgår från ”den andliga kostcirkeln”.

Leva livet