Resursbank Andakter

Tips på bra andakter är något som ständigt efterfrågas av våra barn- och ungdomsledare. En hel del bra andaktsböcker finns också utgivna av de kristna förlagen. I tillägg till dessa finner du här diverse länkar till andakter som är tänkta att kunna fungera i en kristen barngrupp:

Andakter vid lägerelden från Droppen

Andakter Frälsarkransen från Droppen

Dramasamtal Frälsarkransen från Droppen

Andakter från Salts Barn i alla länder-projekt

Andakt utifrån populära sånger från Leva Livet