Resursbank Svenska kyrkan

Svenska kyrkan har på sin hemsida en resursbank för barnteologi, -pedagogik och -diakoni. En direktlänk finner du här:

Svenska kyrkans resursbank för barnteologi, -pedagogik och -diakoni