Lennart Hernicsson

Lennart arbetar som inspiratör i Oasrörelsen. Tillsammans med ett team reser han runt med Youngsters (Barn-Oas) i hela Sverige och har rockkonserter för barn och unga för att berätta om Jesus. Dessutom håller han utbildnings och inspirationsträffar för barn och ungdomsledare.