Malin Kindvall

Malin Kindvall är ordinerad pastor inom Svenska Alliansmissionen och reser som clown, predikant och “barnmötestant”. Hon skriver också för barn och deras vuxna. Bor i Malmbäck, gift med Henrik och mamma till 4 barn.