Sommartiden är här!

Nu är det studenten, skolavslutningar och sommarlov! Som skolpastor är det en riktig högtidstid. Kyrkan fylls med finklädda barn och ungdomar och jag får skicka med en hälsning att begrunda.

När jag satt hos min frisör igår så sa hon: ”Det är alltid lika festligt att gå till Sofiakyrkan i Jönköping. Jag undrar vad prästen ska säga i år?” Prästen där heter Torgny Wiren och han är en mycket omtyckt talare på skolavslutningen.

Nu kanske någon undrar? Får prästen/pastorn verkligen tala på skolavslutningar? Med medias skriverier och all osäkerhet som det bl.a. har medfört kan den frågan vara befogad. Men svaret är glasklart: absolut! Frågan är istället: Vad har kyrkan för relation med skolan? Och med vilken attityd bemöter vi skolledningen i våra församlingsledningar?

Jag tror på god kommunikation med skolan under hela året. Jag tror på goda relationer, förståelse och respekt. Det gör att nu när vi har en icke konventionell skola, ja, då respekterar jag de 3 (!) saker som jag inte får göra, nämligen be, välsigna och ha trosbekännelse.

Skolverket har sagt att man får använda kyrkorummet som plats för skolavslutningar i varande skick, man behöver inte ta bort något, allt får finnas. Men det är viktigt att det inte är en gudstjänst utan just som man säger, skolavslutning.

När jag i hembesök med våra muslimska elevers familjer berättade att det inte var en gudstjänst och de förstod det, då kom alla till avslutningen. Skola ska inte exkludera utan vara inkluderande.

När jag förbereder mig för att tala ber jag Herren om vishet och ledning. Det gör att jag i mitt tal kan förmedla både ord av tröst, tro och vägledning. Gud är vår försörjare och vår källa. Hos honom får vi det vi bäst behöver. Utan att be, välsigna eller ha bekännelse kan jag utöva min tjänst i Herrens hus, när det är skolavslutning. Herren bor ju i mig, verkar genom mig och med Kärlekens lov som drivkraft har jag ingen rädsla för att finnas för Sveriges barn, även om plattformen är en helt vanlig svensk skola.

Kyrka, hem och skola är en viktig kombination för framtiden. Vi behöver varandra!

Bed för de skolor som finns nära dig.

Bygg relation med lärare och skolledning. Var ett verkligt stöd!

Bed för eleverna och var ett praktiskt o andligt stöd för de kristna eleverna att leva ut sin tro.

Lyssna till Guds röst och låt den helige Ande leda dig att möta de behov som skolan har, och som du/den församling du tillhör, kan bli ett svar på.

Med önskan om Guds välsignelse och en härlig sommar.

Love!

Marina