Vision 100 000

Vision 100 000.

Vad är det för vision? Varje år föds det i Sverige ca 100 000 barn. Därför har Åsskar och Gabriel visionen att nå lika många barn varje år med evangeliet. Detta sker genom att de gratis delar ut CD:s med berättelser och sånger om vem Gud är, vad Jesus gjorde, vad Bibeln är för bok, hur man kan bli en kristen mm. De berättar mer om denna vision på sin hemsida: gurkaglass.se

Just nu befinner de sig i Spanien och jobbar på att CD 2 ska kunna ges ut till sommaren. Under tiden spelar de även in några enkla filmer där de bl.a förklarar något svårt ord och svarar på barns frågor, frågor som barn kan skicka in till dem t.ex via hemsidan.

En del av Vision 100 000 handlar om att barnen själva får vara med och sprida evangeliet genom att dela ut CD:s till sina vänner. Att de får vara en del i det uppdrag Gud gett oss, att gå ut i hela världen med evangeliet.

I den fjärde vågen av modern mission som sveper över vår jord ingår att alla nationaliteter och alla generationer kommer att nås med evangeliet och att alla som tror är missionella, så också barnen.

“The fourth wave of modern missions will involve people of all ages and nationalities, reaching everyone in the world, using creative technologies and relational approaches, in all spheres of life, with every believer being missional.” Ron Boehme

Om du har barn i din omgivning som fått Åsskar CD:n kan du meddela dem att de på gurkaglass.se nu också kan se Åsskar på film!