Välj en sida

Hur får man med hela  familjen på andakt? Det finns ett mycket enkelt sätt som vi kallar för 1, 2, 3 och B-andakter. Dessa andakter är uppbyggda på detta sätt

  1.  Lek – Lek tillsammans.
  2. Sånger – Sjung några sånger tillsammans?
  3. Bibelberättelse – Läs, berätta eller gör ett drama över en Bibelberättelse. Prata om berättelsen tillsammans.
    Och be – Kom ihåg att be. Det finns många kreativa sätt att be.

Detta är ett lätt sätt för hela familjen att få vara med i andakterna. Andakterna är så enkla att barnen själva kan leda en andakt.

Varje andakt finns på en PDF (med olika Bibelberätelser) på den här hemsidan: https://www.adventist.se/info/hemmakyrka-andakter/7028/2

Skriv ut eller läs från datorn/telefonen.

Hoppas att ni får en välsignad stund tillsammans!

Har ni frågor kan du kontakta: Karolina Poland, Barn- och familjeledare, Sjundedagsadventistsamfundet