Arkiv februari, 2019

Jesus till barnen – en konferens med passion för barn, familj och församling

Just nu ramlar det in anmälningar till barnledarkonferensen, som detta år har särskilt fokus på hur vi som kyrkor/församlingar och hem/familjer kan samspela för barnens bästa. Alltför ofta jobbar kyrkorna på med sina egna aktiviteter, och missar att stötta hem och föräldrar att leva vardagstro på hemmaplan. Men när hem och kyrka arbetar tillsammans, blir det bra också för barnen.

För att lyfta detta har vi bjudit in flera internationella gäster. Från USA kommer bland annat Terry Scaletti och Aaron Bauer. Terry är föreståndare och pastor med över tjugo års erfarenhet och passion för just familj och församling. Han är pastor i Baptistkyrkan Ocean View i South Carolina. Ett av hans ämnen i konferensen är ”Church and families working together”. Aaron, är sedan åtta år tillbaka pastor med barnfokus i Journey Church, North Carolina, och även han har mycket att dela med sig av. Båda är duktiga och uppskattade talare och finns med i nätverket runt ”Orange” – en organisation som bland annat arrangerar en stor barn- och ungdomsledarkonferens i Atlanta.

En annan gäst är Linda A. Johannesen från Norge. Hon beskriver sin vision så här:

– Jag drömmer om församlingar som utrustar föräldrar och andra vuxna med goda verktyg till att leva ut tron på ett naturligt och integrerat sätt, så att nästa generation kan finna en tro på Jesus som varar livet ut. Detta är för viktigt för att lämna över åt slumpen. Därför brinner jag för församlingar som planerar och strukturerar sig för att detta ska ske.

En nyhet för i år är den särskilda ledardagen på fredagen. Den kan ses som en fortbildning för anställda pastorer/präster och ledare som har ansvar för församling, barn och familj. Att jobba med familjeperspektiv är en utmaning för många. Här vill fredagen ge både inspiration, verktyg och strategier.

Fredag kväll öppnar konferensen för övriga deltagare med gudstjänst och sedan mässa i Uppsala Domkyrka. En annan nyhet är en härlig festkväll på lördagen.

I seminarier, samlingar och gudstjänster finns det medverkande från de flesta svenska kyrkor och samfund. Ett fyrtiotal olika seminarier erbjuds i allt från konkreta metoder till teologiska reflexioner. Dessa speglar också den bredd som finns i det ekumeniska nätverket bakom konferensen.

Jesus till barnen-konferenserna är också ett uttryck för att vi som kyrkor och församling står tillsammans. I ett allt mer sekulariserat Sverige vill och behöver vi hjälpa och utrusta varandra så att många fler barn och familjer i Sverige ska få del av det glada budskapet – vi vill både ge Jesus till barnen och barnen till Jesus.