Arkiv november, 2019

Alla platser klara

Nu är alla platser klara så boka in den som passar dig bäst i din kalender.

FEM UTRUSTANDE LEDARDAGAR 2020

Välkommen med på en heldag speciellt riktad till dig som möter eller jobbar med barn och unga! Inspiration, undervisning, seminarier och möten med andra ledare.

Göteborg Lördag 7 mars
Plats: Pingstkyrkan Västra Frölunda

Umeå Lördag 28 mars
Plats: Korskyrkan, samt andra kyrkor

Jönköping Lördag 18 april
Plats: Kungsporten Huskvarna

Linköping Lördag 18 april
Plats: Ryttargårdskyrkan

Stockholm Lördag 25 april
Plats: Folkungakyrkan

Läs mer om dagarna här.

Mer information om barnledardagar 2020

Välkommen till fem utrustande ledardagar!

Vi är många som varit med på konferenserna Jesus till Barnen. Den senaste konferensen i Uppsala 15–17 mars 2019 utmanade oss rejält att tillsammans som hem och kyrkor vara det bästa för våra barn. Vi har så mycket att vinna på att tillsammans ge barnen de bästa förutsättningarna att upptäcka och växa i en tro som bär genom hela livet! Vi ser ett stort värde i att mötas som ledare, föräldrar, pastorer… från olika kyrkor oh samfund för att fortsätta dela erfarenheter, se nya perspektiv och fördjupas i både vår roll och vårt uppdrag.

Nu inbjuder vi till hela fem tillfällen att mötas våren 2020!

Tillsammans inbjuder lokala kyrkor, nätverket JESUS TILL BARNEN i samarbete med Studieförbundet Bilda till fem regionala och utrustande dagar på olika platser i landet. Här har du möjlighet att hämta hem idéer, tankar, utmaningar och uppmuntran för arbetet bland barn och familjer som din församling möter! Räkna med en laddad dag av undervisning, seminarier, nätverkande samtal, lovsång, bön, gudsmöte… och mycket annat!

Aktuella platser 2020:

 • Göteborg lördag 7 mars (Pingstkyrkan Västra Frölunda)
 • Umeå lördag 28 mars (Korskyrkan, samt andra kyrkor)
 • Huskvarna lördag 18 april (Kungsportskyrkan)
 • Linköping lördag 18 april (Ryttargårdskyrkan)
 • Stockholm lördag 25 april (Folkungakyrkan)

Upplägget på de fem platserna är i stort lika. Men medverkande talare och seminarieutbudet varierar dock från plats till plats. Vilken kyrka eller samfund du än kommer ifrån är du givetvis fri att åka till vilken plats du vill eller finner närmast! Allt eftersom programmet tar form på de olika platserna kan du se vad som händer var och vilka som medverkar.

Upplägget på alla fem platser

09.15 Drop in fika och incheckning

10.00 Uppstart!
Pass 1: Hem + Kyrka = För barnens bästa!
Pass 2: Ledarskap och Föräldraskap

12.40 Erfarenhetsutbyte & Nätverkande
Detta utformas lite olika beroende på plats ex utifrån åldersgrupper eller metodområden.

12.30 Lunch

13.30 Pass 4: Seminarier välj bland olika ämnen.
Fikabreak & Mingel
Pass 5: Seminarier välj bland olika ämnen.

17.00 Pass 6: Tillsammans inför Gud!
18.00 Dagen slutar.

Anmälan

Anmälan sker via Studieförbundet Bilda (öppnar inom kort). Du markerar aktuell plats och fyller i dina uppgifter. Du eller din församling kommer sedan att faktureras via Bilda. Priset för hela dagen inklusive lunch och två fika är 350 kr/person. Seminarier väljer du plats i samband med incheckningen på respektive plats. OBS! Notera att sista anmälningsdag kan variera beroende på plats. Vid utebliven närvaro faktureras 100 kr.

Ytterligare information

Vill du ha ytterligare information om de olika dagarna ber vi dig kontakta personerna nedan, så hjälper vi dig vidare:

 • Göteborg: Ingela Wahl, King’s Kids Sverige,
  epost: ingela@kingskids.se
 • Jönköping: Marie-Louice Ahlsäter, Svenska Alliansmissionens Ungdom,
  epost: marie-louise.alsater@sau.nu
 • Linköping: Susanne Olofsson, Evangeliska Frikyrkan,
  epost: susanne.olofsson@efk.s
 • Stockholm: Maria Furusand, Evangeliska Frikyrkan,
  epost: maria.furusand@folkungakyrkan.org
 • Umeå: Magdalena Sandberg, SALT/Evangeliska Fosterlandsstiftelsen,

epost: magdalena.sandberg@efsvasterbotten.se