Bön i familjen

Som förälder önskar man det bästa för sina barn och om man själv älskar Gud önskar man att även ens barn ska få lära känna honom. Jes 54:13 (FB) ”Dina barn skall alla bli Herrens lärjungar, och deras frid skall vara stor.”

I vårt land har vi blivit invaggade i tanken att utbildad personal är bättre för våra barn än vi som föräldrar. Även i kyrkan har vi influerats av detta tänkande och det är lätt att tro att barnledare är bättre än föräldrar på att hjälpa barnen till andliga erfarenheter. Men Gud har tänkt att detta ska få ske i familjegemenskapen i vardagen. Det är där våra barn kan få upp ögonen för att Gud är en Gud som vill dem väl och som är intresserad av dem och vill kommunicera med dem. Det är där bönen kommer in. 

Ett barn som tidigt lär sig att be, har lättare för det då det blir äldre. Ett sätt att börja be kan vara att använda sig av färdigskrivna böner. Nästa steg kan vara att man hjälper dem att uttrycka sig med egna ord då de ber. Det kan vara väldigt korta böner i början, tex ett tack för något som hänt under dagen.

Barn uttrycker sig väldigt direkt och enkelt. De har en naturlig tillit och förmåga till medkännande. Då ett av våra barn var tre år, bad det dagligen under ett års tid för en familj vars mamma hade dött. Som barn var det inte svårt att förstå vad barnen i den familjen gick igenom. Vi som vuxna har mycket att lära av både deras medkännande men också deras direkthet och tillit. Att be tillsammans med våra barn och låta dem vara inspirationen för oss kan vara ett sätt för oss som föräldrar att själva komma igång att be mer.

I 5 Mos 6:4-9 uppmanas vi att älska Herren och att förmedla detta vidare till våra barn. I hemmet har vi möjligheten att inte bara tala om honom utan även med honom under alla möjliga vardagssituationer; då vi går på vägen, sitter i huset, stiger upp. Alltså mitt i vardagen. Man kan be vid regelbundna tillfällen såsom vid matbordet, sängkanten eller inför dagens början, men man kan också ta vara på alla de övriga tillfällen som dyker upp. Helt enkelt att be för det som möter oss just i stunden; någon som slår sig som vi behöver be för, något vi blir glada för som vi vill tacka för, då vi behöver vägledning i en situation osv.

Bön är en tvåvägskommunikation och redan tidigt kan barn förstå att Gud inte bara lyssnar utan att han även vill tala med dem. Vi vuxna kan få fungera som Eli fick göra till Samuel i 1 Sam 3:8-9, alltså få förklara att Gud vill kommunicera med dem och även uppmuntra dem till att lyssna till vad han vill säga. Det är gott att då man som familj behöver vishet för något beslut, tillsammans kunna fråga Gud och dela med varandra vad man tror han vill säga.

Bönen är en fantastisk förmån Gud gett oss. Nyttja den flitigt!