Ledningsgruppen

Vad händer just nu?

Vad händer just nu?

Jesus till barnens fyra digitala MÖTESPLATSER under våren

Vi erbjuder mötesplatser för föräldrar, barnledare och församlingsledare/pastorer där ni får tillfälle till inspiration, diskussion och möten med andra i samma situation. Följande fyra tillfällen erbjuds. Hitta det som passar dig bäst eller var med på alla! Information om anmälan, länkar och liknande kommer under februari månad.

11 mars kl 20:00-21:15 för föräldrar – ”Det värdefullaste”

Det värdefullaste vi har är våra barn och dom behöver oss som föräldrar.
  • Hur bygger vi en bra relation till våra barn?
  • Hur hjälper vi våra barn till en egen relation med Jesus?
  • Hur följer vi Jesus tillsammans som familj?

18 mars kl 20:00-21:15 för barnledare – ”Hur ska vi göra?”

Vi är barnledare i en märklig tid och ställs inför helt nya utmaningar.
  • Hur kan vi hålla kontakten med barnen?
  • Hur hittar vi nya sätt att ge Jesus till barnen?
  • Hur kan vi som kyrka samarbeta med hemmen?

25 mars kl 20:00-21:15 för föräldrar – ”Gud i vardagen” 

Tips och idéer på hur vi får med Gud i vardagen.
  • Samtal runt köksbordet.
  • Diskussioner på väg till träningen.
  • Grubblerier och bön vid sängkanten.
  • Heliga stunder i vardagen.

15 april kl 15:00-16:30 för pastorer/församlingsledare – ”Stäng bakdörren”

Vad kan vi som kyrka göra för att hjälpa unga människor till ett livslångt lärjungaskap, när vi ser att många försvinner ut genom bakdörren.
Vi får bland annat höra från Anders Blåberg som berättar om de erfarenheter som han och hans församling gjort.

Håll ut! En ny chans att mötas kommer våren 2022 och då troligtvis på ytterligare platser. Under hösten kommer det finnas mer information om dessa dagar.

Välkommen till inspirerande mötesplatser våren 2021

Tillsammans inbjuder lokala kyrkor, nätverket JESUS TILL BARNEN i samarbete med Studieförbundet Bilda till fyra regionala och utrustande dagar på olika platser i landet. Här har du möjlighet att hämta hem idéer, tankar, utmaningar och uppmuntran för arbetet bland barn och familjer som din församling möter! Räkna med en laddad dag av undervisning, seminarier, nätverkande samtal, lovsång, bön, gudsmöte… och mycket annat!
Vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer för möten och samlingar och jobbar också med alternativ till fysiska mötesplatser. Men tills vidare så siktar vi på detta!

Läs mer här

Uppskjutet.

UPPSKJUTET! Information med anledning av Coronaviruset (COVID-19)

På grund av situation som råder kring Corona (Covid-19) blir vi tyvärr tvungna att ställa in de kvarvarande Jesus till barnen-dagarna i mars och april. Vi jobbar på att hitta nya datum, förhoppningsvis redan till hösten. Vi meddelar via e-post, hemsida och sociala medier så snart ett beslut är fattat och anmälan öppnar igen.

Det känns väldigt tråkigt att behöva meddela men som ett klokt beslut att ta för att måna om våra medmänniskor och minska risken för spridning. 

Var du anmäld till någon av de regionala dagarna kommer du få mer information inom kort från Bilda via e-post. 

Vänliga hälsingar, planeringsgruppen

Carina Josefsson

| Skrivet av

Carina är barn- och familjepastor i Pingst Jönköping. Hon är gift och mamma till tre söner. I botten är hon förskollärare, men är nu stolt, tacksam och glad över att få lägga heltid på barnen och familjerna i församlingen. En församling med hjärta för alla generationer, bred barnverksamhet och ett stort engagemang för staden.

Anette Axelsson

| Skrivet av

Anette är ansvarig för barnverksamheten på Livets Ord, Uppsala. Hon leder ett arbete med ca 700 barn där söndagsskolan har en stark och central roll. Hon deltar också i Livets Ords arbete för barn utanför kyrkväggarna – Lördagskul – och hon brinner för att hjälpa barn vars familjer står i olika utmaningar; den grupp som ibland kallas för ”de glömda barnen”.

Marie-Lousie Alsäter

| Skrivet av

Marie-Louise bor i Jönköping och arbetar 50% som barnkonsulent och 50% som församlingspastor inom Svenska Alliansmissionen. I sin konsulenttjänst jobbar hon bland annat med läger, barnkonferenser och ledarinspiration. Hon kommer gärna ut till församlingar på ledarsamlingar och pratar om söndagsskola eller andra barngrupper. Hon ser det som viktigt att alla åldersgrupper i församlingen känner sig delaktiga i gudstjänsten och i församlingslivet.