Välj en sida

Speciellt riktat till styrelser och församlingsledare.

TORSDAG 9 NOVEMBER KL 18.30-21.00

Hur ser det ut en vanlig söndag i din församling? Förhoppningsvis möter du människor i många olika åldrar, från bebisar till pensionärer. Församlingen är en helt unik plats där generationer samlas under samma tak. Har du tänkt på att varje generation faktiskt är en gåva till gemenskapen? Och att varje generation också har ett helt unikt bidrag till helheten? Så hur kommer vi från att vara på samma plats till att bli viktiga för varandra?

Nätverket Jesus till barnen bjuder in till en digital samling där vi tillsammans med tre inspirerande talare får vända och vrida på dessa frågor för att ta steg vidare till fördjupade relationer mellan generationer. Vi riktar oss särskilt till dig som är församlingsledare med ansvar i en lokal församling, antingen frivilligt eller anställd. Det spelar ingen roll hur långt er församling kommit i processen. Du kan delta själv eller tillsammans med hela ledningen. Deltar ni som hel grupp finns möjlighet till egen bearbetning under samtalstiden.

MEDVERKAR GÖR:
Rachel Turner Med sin härliga humor, bibelnära undervisning och stora erfarenhet av att arbeta med alla generationer, ledarskap och föräldraskap var hon en otroligt uppskattad talare på årets Jesus till barnen-konferens. Uppskattat blev också hennes seminarium om att vara en flergenerationsförsamling speciellt riktat till styrelser och församlingsledare. Rachel är senior lecturer vid Institute for Children, Youth and Mission och grundare av “Parenting for Faith”. Hon är författare till flera böcker och i september kommer hennes första bok på svenska “Det krävs en kyrka för att fostra en förälder” (Libris). Rachel bor i Harrogate i Storbritannien med sin man Mark och sin son i Harrogate.

Ulrik Josefsson är rektor för Akademi för Ledarskap och Teologi och en engagerad och uppskattad talare. Församlingsliv och ledarskap är och har alltid varit viktiga frågor genom såväl pastorstjänster, uppdrag och forskning främst inom Pingströrelsen. Forskningsrapporten “Ungas tro på glid? Tron hos unga vuxna i svensk frikyrklighet” fick stor uppmärksamhet.

Johannes Stenberg Tillsammans med sin fru Noomi och familjen är han med och bygger församling utifrån sitt hem och sina relationer. Johannes är församlingsplanterare, jobbar med pionjära frågor inom Evangeliska Frikyrkan och har konkreta erfarenheter av att vara församling med alla generationer utifrån både Rinkeby, Skäggetorp och nu i Ryd utanför Linköping. Han är också en av redaktörerna till den uppmärksammade rapporten “Frikyrkan i orten”.

Arrangörer är nätverket Jesus till barnen i samarbete med Studieförbundet Bilda.

Värdar för seminariet är Susanne Olofsson (EFK) och Olof Brandt (Bibeln idag). Båda är med i styrgruppen för Jesus till barnen. Information om kvällsseminariet finns också på www.jesustillbarnen.se. För mer information och ev frågor kan man vända sig till: Susanne Olofsson susanne.olofsson@efk.se eller Olof Brandt olof@bibelnidag.org

Program:

18.15 Drop in
18.30 Välkommen och intro
18.40 Församling för alla generationer – varför är det viktigt?
18.55 Tid för kort reflexion i grupper
19.10 Församling för alla generationer – tre perspektiv för bearbetning av kvällens talare
20.00 Kort paus
20.10 Samtal och process i grupper (i din anmälan väljer du en av tre former)
20.50 Avslutning

Men, jag har varit med förut

Jesus till barnen har ordnat seminarier för ledare förut, både digitalt och på nationella konferenser. Vare sig du är ny eller varit med förut så kommer samlingen fungera för dig. Vi kommer att ha två spår så du som varit med förut kommer inte börja om på nytt utan kommer kunna fortsätta att fundera utifrån där du är i din lokala process.

Anmälan

Här finns anmälan.