Forskning & statistik

Under denna flik kommer vi löpande att lägga ut material av lite mer vetenskaplig art. En del finns redan tillgängligt via befintliga hemsidor, annat har tagits fram av oss själva eller av personer vi har engagerat för denna uppgift. Kom gärna med tips och förslag om det är något du saknar!

HEMSIDOR

Barnombudsmannens statistik om barn och unga

Kristent Pædagogisk Institut

Religionspedagogiskt idéforum

Ungdomsanalyse.nu

UPPSATSER

Att vara barn i församling

En uppsats av Marina Andersson med syftet att undersöka hur barn vars föräldrar tillhörde Pingstförsamlingen i Jönköping under åren 1998-2010 upplevde sin barndom i församlingen. Vilka erfarenheter har barn som vuxit upp i Pingst Jönköpings barnverksamhet, och vilka lärdomar innebär dessa för församlingens barnverksamhet i framtiden?

Det kristna budskapet i en narcissistisk kultur

En uppsats av Olof Edsinger om det skifte som har skett i västerlandet från att vara en ”skuldkultur” till att bli en ”skamkultur”, och hur detta påverkar vårt sätt att förmedla det kristna budskapet i vår tid.