Barnens webbkyrka

Barnens webbkyrka är en satsning från den svensktalande delen av Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Finland. Hemsidan är tänkt för barn under 10 år, och innehåller inga texter utan bara bilder och ljud/berättarröst.

Barnens webbkyrka

Se även kyrkans juniorsidor, som du når här.