Familjeliv i församlingen

När vi möts tillsammans i olika åldrar – hemma eller i kyrkan – för att lyssna till varandra, ge, ta emot, dela livet och upptäcka vem Gud är… ja då lever vi familjeliv i församlingen! En resursbank från Evangeliska Frikyrkan på temana:

  • En relevant församling för barn och unga
  • Hemmet som kyrka
  • Kyrkan som hem
  • Teologisk och pedagogisk medvetenhet i mötet med barn och unga

Familjeliv i församlingen