Välj en sida

”Jag skall välsigna dig… och du skall bli en välsignelse”. En uppmuntran för familjer att leva med Jesus i centrum.

Är det möjligt att leva ett äventyrligt liv tillsammans med Gud och sin familj? Med Jesus i centrum kan familjen bli ett team som får uppleva äventyr i vardagen.

FÖRSAMLINGEN – familjens hopp.
När församlingen satsar på att utrusta familjer att ”bygga inåt” och ”öppna utåt”, att sprida doften av Guds rike i sin vardag, att inte bara gå till kyrkan utan också att vara kyrkan, då blir också
FAMILJEN – församlingens hopp.

Då kan Guds ord till Abraham bli verkligt även idag:”Jag skall välsigna dig… och du skall bli en välsignelse”.

Alf B Svensson säger följande: Bra struktur, mycket bra faktasammanställning, ett fint språk, slående formuleringar, personligt och uppmuntrande. Den bästa bok jag läst i ämnet.

Boken går att beställa här