Barnmöteslektioner som fungerar

Detta häfte gavs ut av Jalla Kids! som var ett nätverk av församlingar och verksamheter som jobbade med utåtriktade barnmöten i nordvästra Stockholm. Jalla Kids! lades ner 2014, men materialet går fortfarande att använda. Deras arbete är ett föredöme för alla som vill ta evangeliet till barnen också utanför kyrkans väggar.

Barnmöteslektioner som fungerar