Grace Link – Adventistsamfundet

Grace Link är ett bibelstudiematerial för barn som är framtaget av Adventistsamfundets Generalkonferens i USA. Materialet är väl genomtänkt och baserat på fyra grundläggande tankar:

  • Nåd – Jesus älskar mig
  • Tillbedjan – Jag älskar Jesus
  • Gemenskap – Vi älskar varandra
  • Tjänande – Jesus älskar dig med!

Materialet är indelat i olika åldersgrupper. Originalmaterialet riktar sig till fyra åldersgrupper mellan 0 – 14 år. I Sverige har man hittills bara hunnit med att publicera tre av dem och har material som riktar sig till tre åldersgrupper mellan 4 till 13 år. Det bör dock sägas att materialet är väldigt flexibelt och kan på oräkneliga sätt anpassas till befintlig barngrupp. Det är alltså viktigare att se till de barn ni har i gruppen än på vilken ålder det står i häftet.

Grace Link