Spänning och äventyr

Det finns stort behov av barnverksamhet med fokus på spänning och äventyr, inte minst för att locka och behålla unga killar. I Svenska kyrkan har man på flera håll bjudit in till så kallade ”Riddarskolor”, och länkar till denna typ av arbete finner du här:

Presentation med bilder från Ösmo-Torö församling
Information från Ludvika församling
Information från Skellefteå Sankt Olovs församling

Både i Norge och Finland finns det också en verksamhet som går under beteckningen Tårnagentene / Tornagenterna. Den är framtagen av Søndagsskolen Norge, och i projektet ingår en TV-serie som har sänts av både norsk och finsk TV.

Information om Tårnagentene
Information om Tornagenterna

Även Uppsala stifts satsning på Pilgrimsbarn förtjänar ett omnämnande här. Direktlänkar till mer info finner du här:

Pilgrimsbarn i Uppsala stift
Facebooksida för Pilgrimsbarn i Uppsala stift

Slutligen ska vi förstås inte glömma kyrkornas scoutverksamhet i allt detta. Direktlänkar till de kristna scoutorganisationerna finner du här:

Equmeniascout
EFS Scout

Även SAU och Pingst har en scoutliknande verksamhet som presenteras här:

UV-scout
Royal Rangers