Ledarutbildningar

Under denna flik kommer vi löpande att lägga ut information om ledardagar, inspirationstillfällen och liknande, med söndagsskolnätverkets huvudmän som arrangörer. Observera att vi endast lägger ut arrangemang dit man är välkommen oavsett samfundstillhörighet. Tips mottages tacksamt!

Youngsters står till förfogande för inspirations- och ledarutbildningar för barn- och ungdomsledare.

Se även den webbaserade Metodbanken – verktyg för möten, utveckling och utbildning.