De glömda barnen

Glömda barnen kallas Hela Människans projekt som riktar sig till barn och ungdomar som växer upp i dysfunktionella familjer. I denna verksamhet vill man erbjuda dessa barn och ungdomar en vuxenrelation som ger dem den trygghet, närhet, kärlek, uppskattning som de inte får eller har fått i sin familj. Arbetet inbegriper bland annat:

• Hela Människans barnstödsledarutbildning Linus

Vara Vettig Vuxen

Ludvikamodellen

Målgrupper för detta arbete är alla de goda krafter som vill göra en insats för dessa barn: sociala myndigheter, skola, polis, kyrkor, idrottsrörelser, andra ideella föreningar, enskilda personer med mera.

En direktlänk till Hela Människans hemsida om De glömda barnen finner du här.

Du kan också kolla in Vita Nykter, en ideell organisation som arbetar med glömda barn, alkoholpolitik och nykterhet. Genom dem kan ni bland annat bli certifierade med VITA-hjärtat, som ges till församlingen eller organisationen som äger eller hyr lokaler som de vill värna som alkoholfria miljöer.

Vita