Gud i en narcissistisk tid

En artikel av Olof Edsinger om de så kallade ”narcissistiska” mönster som sätter sin prägel på vår nuvarande västerländska kultur. Mönster som får stor effekt på vår identitet, vår självbild och vårt sätt att respondera på det kristna budskapet så som det traditionellt har förkunnats.

Gud i en narcissistisk tid