Tweens – konsumtionskulturens barn

En artikel av Olof Edsinger om den generation som befinner sig mellan barndom och ungdom, och vilka konsekvenser de nya levnadsmönstren får för vårt kristna barn- och ungdomsarbete. Artikeln är till stora delar ett referat av den danske ungdomsforskaren Søren Østergaards forskning.

Tweens – konsumtionskulturens barn