Bibeläventyret

Bibeläventyret är ett icke-konfessionellt pedagogiskt koncept som bidrar till att uppfylla Läroplanens mål och krav på undervisning om Bibelns berättelser.

Bibeläventyret är Bibelsällskapets skolsatsning i Sverige. Man vänder sig till årskurs fyra och fem, och erbjuder två heldagar om Bibeln, en för Gamla testamentet och en för Nya testamentet. En utbildad och certifierad instruktör (äventyrare) kommer till klassen och genomför lektionerna. Äventyrarna är ofta till sin profession pedagoger, präster eller pastorer med erfarenhet att undervisa om Bibeln. I berättandets form tas eleverna igenom Bibelns böcker och berättelser. Med hjälp av rörelser, drama,  nyckelord, trolleri, rim och rap leks kunskaperna in så att eleverna ska kunna tillgodogöra sig fakta och funderingar.

Enligt läroplanens riktlinjer ger man barnen en möjlighet att lära sig och förstå den bok som ligger till grund för en stor del av vårt lands etiska och moraliska värderingar och lagar. Utvärderingar från starten år 2000 visar att det är mycket uppskattat av lärare och elever oavsett religiös och etnisk bakgrund.

Mer information hittar du på Bibeläventyrets egen hemsida.