Skolverkets vägledning kring verksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal

Direktlänk till en artikel på Skolverkets hemsida som ger juridisk vägledning kring ett ofta omdiskuterat ämne.

Skolverkets vägledning kring verksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal