Sluta försöka göra barn könsneutrala

En debattartikel av Alf B Svensson i Aftonbladet som fått stort genomslag. I läroplanen står det att förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Svensson ser positivt på detta, men menar att det är kontraproduktivt att försöka behandla pojkar och flickor lika eftersom skillnaderna i deras beteendemönster har biologiska orsaker.

Sluta försöka göra barn könsneutrala