Tio goda skäl för kyrkan att ta läroplanens inbjudan på allvar

Ett inspirerande dokument skrivet av Lotta Sundberg. Utgår från citat ur 2011 års läroplan för grundskolan.

Tio goda skäl att ta läroplanen på allvar