Vem bestämmer vad i skolan om tro?

En intervju med Tommie Hedin, Undervisningsråd på Skolverket, gjord av tidningen Just De’ och godkänd av myndigheten för publicering. Tar upp intressanta frågor som:

• Vad betyder det att utbildningen och undervisningen på en skola ska vara icke-konfessionell?

• Får en elev vittna om sin tro på skolan? Hur då?

• Får en lärare eller annan vuxen vittna om sin tro på skolan?

• Kan en lärare använda sig av en kristen tidning i sin vanliga undervisning?

Vem bestämmer vad i skolan om tro?