Vad vi vill

Målsättningen för det nationella söndagsskolnätverket är detta:
• Att ge Jesus och Bibelns berättelser till Sveriges barn.
• Att stötta föräldrar, barnledare och präster/pastorer från allt Guds folk i deras uppgift att förmedla tron vidare till nästa generation.
• Att be och arbeta för en ny och djupgående Jesusväckelse bland Sveriges folk.

Detta vill vi åstadkomma genom:
• Att utifrån ett ekumeniskt ”gudsrikestänk” skapa, inspirera till och informera om nationella strategier för kyrkans barnverksamhet.
• Att bygga upp och underhålla en nationell barn- och barnledarhemsida.
• Att vartannat år arrangera en nationell barnledarkonferens.