Vilka vi är

Söndagsskolnätverket har sitt ursprung i den planeringsgrupp som stod som inbjudare till barnledarkonferensen i Jönköping 1-3 februari 2013. Planeringsgruppen fungerar som bas även för det fortsatta arbetet.

Huvudman i nätverket kan de organisationer bli som har ett nationellt tänkande och som har barn (och ungdomar) som primärt fokus för sitt missionsarbete.

Den nuvarande lednings-/planeringsgruppen består av följande personer:

Marie-Louise Alsäter (SAU), Marina Andersson (Pingst Ung), Anette Axelsson (Livets Ord), Olof Edsinger (Salt), Anna Ekvall (EFK), Maria Furusand (EFK), Lennart Henricsson (Youngsters), Carina Josefsson (Pingst), Malin Kindvall (SAU), Nanne Näslund (Salt), Susanne Olofsson (EFK), Kristina Runeson (ELM Syd), Hanna Smedjegård (Frälsningsarmén), Magnus Sternegård (Equmenia) och Ingela Wahl (King’s Kids).

För mer utförliga presentationer, se startsidan.