Välj en sida

En bok om hur man kan fungera alla åldrar tillsammans i församlingen.

I vårt samhälle är olika åldrar segregerade från varandra. Kan kyrkan få bli en motrörelse i detta? Boken tar upp ämnen såsom:

  • Hur Gud ser på olika generationer,
  • Barnens möjligheter till att kunna bidra,
  • Föräldrars roll jämfört med församlingens
  • Förändrade tankemönster inför att bli en församling för alla generationer

Boken går att beställa här