Välj en sida

vilka är vi?

Ett nätverk

  • Nätverket Jesus till barnen har sitt ursprung i den planeringsgrupp som stod som inbjudare till barnledarkonferensen i Jönköping 1-3 februari 2013. 
  • Medlemmar i nätverket är personer från Adventistsamfundet, Bibeln idag, CEF, EFK, ELM Syd, Equmenia Frälsningsarmén, King’s Kids, Livets Ord, Pingst Ung, Salt – Barn och unga i EFS, Svenska Alliansmissionens ungdom och 
    Youngsters.
  • Nätverket leds av en styrgrupp.
  • Konferenser genomförs i samarbete med studieförbundet Bilda.

.

Visionära målsättningar

  • Vi ser hur barn och familjer i Sverige i allt högre utsträckning upptäcker och lär känna Jesus.
  • Vi ser att föräldrar, barnledare och präster/pastorer får bra stöd och goda verktyg för att ge Jesus till barnen och föra barnen till Jesus och förmedla tron och Bibelns berättelse vidare till uppväxande generationer.
  • Vi ser att det finns ett bra tänk för hur man som kyrka och hem, ledare och föräldrar arbetar tillsammans för barnens bästa.
  • Vi ser att det finns ett välfungerande nationellt ekumeniskt nätverk som arbetar utifrån ett ”gudsrikestänk” och som tillsammans över samfundsgränser sprider evangeliet bland Sveriges barn och familjer.