BOK: Alla åldrars församling

BOK: Alla åldrars församling

En bok om hur man kan fungera alla åldrar tillsammans i församlingen. I vårt samhälle är olika åldrar segregerade från varandra. Kan kyrkan få bli en motrörelse i detta? Boken tar upp ämnen såsom: Hur Gud ser på olika generationer, Barnens möjligheter till att kunna...
Familjen – ett team. En väg till församlingsförnyelse?

Familjen – ett team. En väg till församlingsförnyelse?

”Jag skall välsigna dig… och du skall bli en välsignelse”. En uppmuntran för familjer att leva med Jesus i centrum. Är det möjligt att leva ett äventyrligt liv tillsammans med Gud och sin familj? Med Jesus i centrum kan familjen bli ett team som får uppleva...
1, 2, 3, B – andakter

1, 2, 3, B – andakter

Hur får man med hela  familjen på andakt? Det finns ett mycket enkelt sätt som vi kallar för 1, 2, 3 och B-andakter. Dessa andakter är uppbyggda på detta sätt  Lek – Lek tillsammans. Sånger – Sjung några sånger tillsammans? Bibelberättelse – Läs, berätta eller gör ett...
Kristen förälder idag

Kristen förälder idag

Det är inte lätt att var förälder och det är inte lätt att vara en kristen förälder. Det här är en pratpodd med Linda Schwartz och Karolina Poland där vi tar upp ämnen som kan hjälpa kristna föräldrar i vardagen. Dessutom intervjuar vi flera olika personer som har god...
Bibeln för små

Bibeln för små

Andaktsstund för barn  Korta poddar för små barn runt Bibelns berättelser. Varje podd innehåller sånger. Små barn kan också lyssna på poddar. Då är det bra om de får lyssna till Bibelns berättelser. I den här podden får barnen möjlighet att höra olika berättelser från...
Kreativa Familjeandakter

Kreativa Familjeandakter

Ibland är det svårt att veta vad man ska göra när man samlar familjen till andakt. Därför finns de här materialen. De är enkela material där ni bara behöver skriva ut en sida, ta fram färgpennor och sax och en Bibeln och sedan är det bara att sätta igång. Ett bra...