Välj en sida

Församlingens framtid – ditt uppdrag

Tre timmar för förtroendevalda, kyrkoråd, styrelser eller andra frivilliga.

Plats: I Jönköping, lokal klar inom kort.

Datum: 13.30 –17.00, 4 februari

3-5 februari pågår Jesus till barnens nationella konferens (jesustillbarnen.se). Vi vill i år bjuda in er som har ett övergripande ledaransvar eller är förtroendevalda i församlingen till ett särskilt spår. Seminariet kommer delvis att vara på engelska.

Undersökningar visar att hemmet som växtplats och möten mellan alla generationer är avgörande för att barn och unga ska få en tro på Jesus som håller hela livet. Ni har en viktig roll i att tänka strategiskt och ha en plan för hur er församling kan låta Jesus få plats i vardagen. Hur kan ni skapa möten mellan generationer? Hur kan ni stötta familjer att dela tron i hemmet? Hur kan ni ge hopp till människor i en hopplös värld? Under den här eftermiddagen får ni en överblick, konkreta exempel från församlingar och uppmuntran till att jobba vidare med dessa frågor i er församling. Kom med hela din styrelse, ditt kyrkoråd eller ledningsgrupp för att tänka hur din församling blir en församling för framtiden.

Talare

Rachel Turner är från England och leder organisationen Parenting for Faith vars mål är att hjälpa föräldrar att upptäcka att de är de bästa för att visa sina barn på ett liv med Gud och att ge dem en möjlighet att få en egen livgivande relation med honom. Hon har skrivit flera böcker och leder en podcast.

Anders Blåberg är fyrbarnsfar och församlingsföreståndare för Korskyrkan i Uppsala och tidigare ledare för Svenska Bibelsällskapet. Anders har under ett par år arbetat aktivt med att ta fram ett flergenerationsperspektiv i sin församling och har många års erfarenhet av visionsarbete.

Susanne Olofsson arbetar som ledarutvecklare med fokus på barn och familj i EFK och kommer att leda seminariet.

Anordnas av Jesus till barnen.

Kostnad 100 kr (inkl fika)

Anmäl dig här.